Một bữa tiệc rất nổi tiếng ở nhật bản bữa tiệc sushi trên thân người và cô nàng Akane Soma đảm nhân việc đó. Nhưng sau khi ăn xong thì..

Bữa tiệc SUSHI sung sướng

Bữa tiệc SUSHI sung sướng