Vì thiếu nợ rất nhiều nên chồng của Mako Ayanami phải lo trả nợ và đến ngày trả nợ anh vẫn không có gì để trả nợ cho chủ nợ của mình.

Chồng lặng lẻ nhìn vợ bị chủ nợ cưỡng bức

Chồng lặng lẻ nhìn vợ bị chủ nợ cưỡng bức