Sáu năm sau khi kết hôn, người chồng tốt bụng và chân thành của tôi luôn phục vụ tôi. Tuy nhiên, tôi buộc phải kết hôn giữa một cuộc hôn nhân liên quan đến hoàn cảnh của bố mẹ tôi, và tôi không thể có chút tình cảm nào với chồng mình. Trong cuộc hôn nhân thất vọng như vậy, tôi đã gặp anh. Khi chồng giới thiệu tôi với cấp dưới, ngay lúc vừa chạm mắt tôi đã… mê. Sau đó tôi đã lén lút nhìn trộm chồng tôi và bí mật gặp gỡ anh ấy. Cuối tháng nào cũng nhằm thời gian cho chồng ra khỏi nhà đi đánh gôn …

Chồng vừa đi công tác, vợ gọi tình nhân đến làm tình cả đêm

Chồng vừa đi công tác, vợ gọi tình nhân đến làm tình cả đêm