Vì một số lý do, phụ nữ làm công việc hải quan thường dễ bị xô đẩy. Những cuộc thương lượng của khách hàng để phá bỏ những món đồ cấm được lặp đi lặp lại trong phòng kín vào ban đêm. Tất nhiên, lúc đầu, cô Deriheru, người từ chối cứng rắn, dần dần bị choáng ngợp bởi những cuộc đàm phán sản xuất khẩn cấp của khách hàng. “Làm ơn đừng nhét nó vào trong.” Ít ra tôi cũng cố gắng nói nó với sự phản kháng, nhưng sau khi nhét nó vào người đẹp trẻ trung và đầy đặn Deriheru, tôi phát điên lên vì nó

Cô nàng gái gọi tuyệt vời của tôi

Cô nàng gái gọi tuyệt vời của tôi