Nao, người làm việc cùng nơi làm việc với chồng cô, đã trở thành một át chủ bài trong khoa. Ngược lại, Satoshi, chồng cô lại bị điểm kém và bị giám đốc Ozawa coi thường. Vào thời điểm đó, Ozawa, người quyết định khởi động dự án, bổ nhiệm Nao làm trợ lý. Vào thời điểm đó, Nao, người được thông báo rằng chồng cô là ứng cử viên tái cơ cấu đã từ chối làm trợ lý, nhưng Ozawa đã cho anh ta một chiếc váy ngắn và tất chân nếu chỉ có một cách để tránh.

Cô thư ký nóng bỏng ngoại tình cùng ông chủ

Cô thư ký nóng bỏng ngoại tình cùng ông chủ