Đây là một bộ phim có ba phân cảnh riêng nhưng nói chung là về chuyện tăng ca, công ty có quá nhiều việc nên các cô nàng này ở lại tăng ca và gặp những anh chàng sếp làm việc say xưa. Sau đó họ đã làm tình với nhau.

HGOT-034 Chuyện tăng ca công sở

HGOT-034 Chuyện tăng ca công sở