Gia đình của Mizuki Yayoi xinh đẹp và người chồng của mình, tình cờ bạn lại chơi và anh em làm vài chén và luôn hạnh phúc. Nhưng không may anh lại nhậu yếu quá và để người vợ xinh đẹp tiếp rượu bạn mình và..

NACR-327 Thắng làm vua thua vợ bị địt

NACR-327 Thắng làm vua thua vợ bị địt