Shion Yumi một chuyến về quê và đáng nhớ khi cô gặp lại bạn thân củ của mình, và cô rất vui khi anh ta đến nhà mình chơi nhưng không ngờ sự thật là muốn đạt được cơ thể của cô..

SSNI-747 Chuyến về quê đáng nhớ trong đời

SSNI-747 Chuyến về quê đáng nhớ trong đời