Karen Asahina

Ông chủ sung sướng công tác cùng phòng hai cô nhân viên vú to

Đi theo nữ giáo viên thứ nhất nữ sinh còn trinh, thứ hai là nữ sinh mới ra trường va sếp trung niên. Ngay cả tôi, một người cha trung niên, người không thể khó chịu, cũng là đối tượng được các cô gái mới ra trường kín...