Momo Honda

Kế hoạch hoàn hảo của tên đối tác để địt cô thư ký xinh đẹp

Làm việc trong bộ phận bán hàng của một công ty dược phẩm, ông giải trí cho giám đốc bệnh viện khách hàng khó chịu của mình để bán thuốc mới, nhưng ông nghiện cái bẫy của giám đốc và qua đêm trong khách sạn. Để tiếp t...